Ngôi trường tất cả học sinh đều viết hai tay nhoay nhoáy

Giáo dục
Học sinh trường Veena Vandini, Ấn Độ, đều viết được bằng hai tay. Thậm chí, nhiều em còn viết được bằng hai tay cùng lúc với những loại chữ khác nhau.
Xem thêm