Người cha lên tiếng giải thích việc cho hai con nghỉ học ở trường, tự học ở nhà

Giáo dục
Homschoohling chỉ là 1 hình thức học, chứ không phải là một nội dung học khác, nó sẽ bổ sung các hình thức như học ở nhà, học thêm, học từ xa... Nó chỉ là hình thức và thích hợp với 1 vài đối tượng trong 1 giai đoạn nào đó chứ không phải ai cũng học được. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng thì sẽ đạt được nhiều thành công và ngược lại.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT