Người cha lên tiếng giải thích việc cho hai con nghỉ học ở trường, tự học ở nhà

Giáo dục
Homschoohling chỉ là 1 hình thức học, chứ không phải là một nội dung học khác, nó sẽ bổ sung các hình thức như học ở nhà, học thêm, học từ xa... Nó chỉ là hình thức và thích hợp với 1 vài đối tượng trong 1 giai đoạn nào đó chứ không phải ai cũng học được. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng thì sẽ đạt được nhiều thành công và ngược lại.
Xem thêm