Ông bố cưỡi ngựa đón con tan học mẫu giáo ở Trung Quốc

Giáo dục
Ông bố cưỡi ngựa tới đón con trai học mẫu giáo ở tỉnh Thiểm Tây thu hút sự chú ý của người qua đường.

VIDEO MỚI NHẤT