Sau tiết học này, trẻ có thể tránh được nguy cơ bị xâm hại tình dục

Giáo dục
Trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ở nhiều địa phương bị phát giác gây nên bức xúc lớn trong dư luận xã hội. Vì thế việc dạy kĩ năng cho trẻ để tránh bị xâm hại là rất cần thiết.
Xem thêm