Sinh viên khá, giỏi sẽ được học cùng lúc đại học - thạc sĩ

Giáo dục
Chính sách đào tạo đặc biệt này sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức áp dụng từ tháng 7 năm nay. Việc học cùng lúc có thể giúp các sinh viên tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

VIDEO MỚI NHẤT