Sinh viên làm video hướng dẫn phòng Covid-19 cho người khiếm thính

Giáo dục
Video truyền thông cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19 được sinh viên ĐH Thái Nguyên chuyển thành ngôn ngữ ký hiệu để phục vụ cộng đồng người khiếm thính.
Xem thêm