Tâm sự thú vị của chàng lính nghĩa vụ thành thủ khoa Đại học Đà Nẵng

Giáo dục
Gần ba năm đi lính nghĩa vụ công an, khi mọi người ngủ thì Trần Chương Minh Chánh thức ôn thi THPT quốc gia, kết quả được 27,5 điểm.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT