Thán phục bé 7 tuổi làm toán nhanh như gió

Giáo dục
Bé Phạm Viết Thiên Phước làm nhiều khán giả bất ngờ với khả năng tính nhẩm các con số cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Xem thêm