Thót tim xem học sinh đu dây qua sông

Giáo dục
Những đứa trẻ tại ngôi làng Dhaing (Nepal) không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đu dây qua sông để đến trường.
Xem thêm