Trải nghiệm vô cùng thú vị trong Ngày hội Toán học

Giáo dục
Chai nước bảy sắc cầu vồng; những vật dụng đơn giản trở thành những tàu thủy “thiện chiến”, những hình vẽ phức tạp bỗng trở nên đơn giản.... Đó là những trải nghiệm vô cùng thú vị của học sinh, sinh viên tại Ngày hội Toán học mở năm 2018.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT