Giao thức ăn bằng robot cho hành khách bị cách ly vì virus corona

Video
Một robot có tên Little Peanut đang giao thức ăn cho những hành khách bị cách ly sau khi đi cùng chuyến bay với những bệnh nhân bị nghi đã nhiễm virus corona.