Giật mình số thanh thiếu niên phá thai năm 2016 ở Việt Nam

Video
Dù chỉ tính trên các hệ thống bệnh viện công lập, số lượng thanh thiếu niên nạo phá thai trong năm 2016 từ thống kê của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế vẫn khiến nhiều người phải giật mình.

VIDEO MỚI NHẤT