DMCA.com Protection Status

Giấu 100 hộp pháo trong loa thùng

Video
Để qua mặt cơ quan chức năng, tài xế xe tải giấu 100 hộp pháo điện Trung Quốc trong loa thùng để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.