Giày đặc biệt giúp con người chạy nhanh như xe hơi

Video
Nhà phát minh Keahi Seymour giới thiệu đôi giày đặc biệt kiểu chân chim đà điểu giúp con người có thể chạy nhanh như một chiếc xe hơi.