Giấy mời của công an khác giấy triệu tập thế nào?

Video
Công an gửi giấy mời đối với người biết vụ việc, đến để xác minh thông tin; còn giấy triệu tập được gửi đến người bị tố cáo, người bị tình nghi...

VIDEO MỚI NHẤT