Giây phút linh dương thoát cú đớp “sấm chớp” của cá sấu

Video
Những con linh dương ung dung uống nước mà không hay biết ở dưới mặt nước một con cá sấu khổng lồ đang nhẹ nhàng tiếp cận. Tuy nhiên khi 'sát thủ đầm lầy' tung cú đớp “sấm chớp” thì rất may con linh dương phản xạ rất nhanh thoát khỏi miệng cá sấu.
Xem thêm