Giếng nước giữa cánh đồng hơn 100 năm không cạn

Video
Hơn 100 năm qua, giếng nước giữa cánh đồng thôn Hưng Nhơn xã Phú Hưng chưa bao giờ cạn, người dân vẫn dùng nước tưới tiêu và sinh hoạt.