DMCA.com Protection Status

Giếng nước nóng 85 độ C trong rừng Tà Cú

Video
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú có giếng nước quanh năm nóng đến 85 độ C, có thể luộc trứng và thực phẩm trong vòng 15 phút.