Giới thiệu súng thần công nặng hơn 200 kg

Video
Bảo tàng Đà Nẵng vừa giới thiệu súng thần công dài hơn 1,5 m, nặng trên 200 kg được phát hiện ở bãi biển Xuân Thiều vào tháng 5/2019.