Giới trẻ Hà Nội trượt tuyết ở nơi âm 7 độ C

Video
Mô hình trượt tuyết trong cái rét âm 7 độ C được xây dựng trên diện tích cả nghìn m2 ở Ba Vì, Hà Nội.

VIDEO MỚI NHẤT