Giới trẻ hào hứng với chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày phòng chống AIDS

Video
Nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12. Câu lạc bộ Sinh viên Tuyên truyền Phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS vừa kết thúc chuỗi hoạt “AIDS MESSAGE 2017”.