155 'ông già Noel' cùng nhảy dù từ độ cao 4.000 m

Giới trẻ
Với mục đích gây quỹ cho các bệnh nhi ung thư, đồng thời ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness, 155 người đã mặc đồ ông già Noel nhảy dù từ độ cao chóng mặt.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT