DMCA.com Protection Status

Anh Lê Quốc Phong: Thực tiễn của thanh niên Việt Nam rất đa dạng

Giới trẻ
"Mỗi lần đối thoại với thanh niên, cái mà tôi quan tâm nhất là những bạn thanh niên sẽ đặt câu hỏi gì với mình. Những sự chuẩn bị của mình có tiện cận đến với những sự quan tâm của thanh niên hay không? Cái quan trọng nhất của tôi là truyền đạt nhiều nhất thông tin về sự đồng hành của đoàn, giải pháp của đoàn... để giúp thanh niên".

VIDEO MỚI NHẤT