Cách mạng công nghiệp 4.0 mở cho SV điều kiện học tập, sáng tạo

Giới trẻ
Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ IX, cho biết, những tác động tích cực của nền kinh tế tri thức, sự hội nhập sâu, rộng của đất nước, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra cho sinh viên Việt Nam những điều kiện thuận lợi trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện, hội nhập, tham gia các phong trào, chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

VIDEO MỚI NHẤT