Cảm phục người lái tàu quên thân cứu cụ bà đi qua đường ray

Giới trẻ
Sau hành động dũng cảm, người lái tàu Trung Quốc phải cưa bỏ một chân phải từ đầu gối.
Xem thêm