Chủ nhật Đỏ 2017: Hàng vạn trái tim thiện nguyện chung nhịp đập

Giới trẻ
31.880 đơn vị máu tại mùa Chủ nhật Đỏ lần thứ IX-2017 đã xác lập kỷ lục mới về số máu được hiến trong ngày hội nhân ái này.
Xem thêm