Cú sốc của cô gái phải làm việc như thời chiến giữa thời bình

Giới trẻ
Đỗ Phương Trang vẫn cảm thấy là một phần của công ty mà mình gắn bó. Trưởng thành qua những cú sốc, áp lực… là những gì cô bạn tốt nghiệp Học viện báo chí nhận ra khi rời đi.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT