Đồng diễn Semaphore của Thành đoàn Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam

Giới trẻ
Hoạt động đồng diễn Semophore (truyền tin bằng cờ hiệu) do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức với sự tham gia của 1.315 đoàn viên thanh niên đã xác lập kỷ lục Việt Nam vì số lượng đoàn viên - thanh niên tham gia đông đảo nhất.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT