Đường lên đỉnh Olympia năm 20 thay đổi luật thi hứa hẹn kỳ tích

Giới trẻ
Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 bắt đầu với nhiều thay đổi về luật chơi so với những mùa thi trước đây. Với sự thay đổi này hứa hẹn tạo thêm những kỳ tích mới khi "không giới hạn câu hỏi", gói điểm và cách tính điểm trong phần thi Về đích.
Xem thêm