Hai chàng trai bán lịch gỗ 12 mặt

Giới trẻ
Kiều Quốc Đạt và Vũ Quốc Hữu sáng tạo ra lịch gỗ 12 mặt bằng gỗ thông, khắc tháng trên các mặt bằng laser, bán hàng nghìn sản phẩm mỗi tháng.

VIDEO MỚI NHẤT