Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến miền di sản văn hoá Hát Xoan

Giới trẻ
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã đến với miền di sản văn hoá Hát Xoan (Phú Thọ). Bên sân miếu Lãi Lèn, các bạn trẻ đã nghe giới thiệu và thưởng thức nghệ thuật trình diễn nghệ thuật Hát Xoan với chặng nghi lễ, quả cách và hát hội.
Xem thêm