Học sinh chế điệu nhảy lan tỏa tinh thần lạc quan giữa dịch covid-19

Giới trẻ
Trong bầu không khí khắp nơi chống dịch bệnh Covid-19, bài hát rộn ràng khắp mạng xã hội, nhóm học sinh Hà Nội biên đạo điệu nhảy sôi động để đẩy mạnh tuyên truyền.

VIDEO MỚI NHẤT