Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam

Giới trẻ
Màn đồng diễn Vovinam có chủ đề “Hào khí võ Việt – Mở lối tiên phong” thu hút 7.000 học sinh và sinh viên tham gia đồng thời 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã xác lập kỷ lục “Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam”.
Xem thêm