Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam

Giới trẻ
Màn đồng diễn Vovinam có chủ đề “Hào khí võ Việt – Mở lối tiên phong” thu hút 7.000 học sinh và sinh viên tham gia đồng thời 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã xác lập kỷ lục “Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam”.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT