Một bộ phận SV thiếu động lực,chưa chuẩn bị tốt hành trang khởi nghiệp

Giới trẻ
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của sinh viên còn một số hạn chế, trong đó công tác tuyên truyền phố biến pháp luật, phản ứng còn bị động, chưa tạo được đột phá, có nơi hoạt động nặng bề nổi, còn một bộ phận sinh viên thiếu động lực, chưa chuẩn bị tốt hành trang khởi nghiệp, lập nghiệp.

VIDEO MỚI NHẤT