Nam sinh Hà Nội từ đi xem đến giành vòng nguyệt quế Olympia

Giới trẻ
Từ việc đến trường quay theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Tiến Quang đã xuất sắc đội chiếc vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần 2 tháng 3 Quý III (phát sóng chiều 6/5). Cậu đã giành số điểm cao nhất, vượt trội tổng điểm của 3 thí sinh còn lại
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT