Nam thanh niên nhảy xuống sóng biển cao 3m cứu hai người

Giới trẻ
Thấy hai người bị lật thúng ở biển Hoàng Sa, thanh niên ở Quảng Ngãi nhảy xuống cứu rồi bị sóng cao 3m vùi, sau đó tự bơi thoát nạn.