DMCA.com Protection Status

Nhiều mô hình dự án xóa đói giảm nghèo bền vững ở Tây Nguyên

Giới trẻ
Không chỉ góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống nước tự chảy... Dự án giảm nghèo Tây Nguyên đã cải thiện đời sống người dân bằng nhiều tiểu dự án sinh kế hiệu quả như nuôi dê bách thảo, nuôi bò cỏ, lợn rừng lai...
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT