Phép màu với chàng kỹ sư Hà Nội sau hai năm sống thực vật

Giới trẻ
Giọng nói ú ớ, viết nguệch ngoạc, bước đi chưa vững, song với chàng trai phải sống thực vật suốt hai năm qua, đó là kỳ tích.

VIDEO MỚI NHẤT