Ra mắt kênh truyền thông YouTube cho học sinh, sinh viên

Giới trẻ
Ngày 15-1-2020, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ ra mắt kênh truyền thông Youtube HoLa VNU TV. Tạo là một phương thức tuyền tải kiến thức và sân chơi hoàn toàn mới cho sinh viên.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT