Robot dành cho người trẻ cô đơn ở Hàn Quốc

Giới trẻ
Robot Fribo tạo ra không gian ảo để khuyến khích những người sống một mình trò chuyện với nhau.