Sinh viên bị lôi kéo bán hàng rong

Giới trẻ
Làm việc quần quật thế nhưng tất cả số tiền kiếm được từ việc bán hàng rong, các bạn này đều phải nộp lại cho công ty. Để rồi thứ các bạn nhận được, chỉ là những lời hứa hão huyền, thậm chí nếu không làm đủ 5 năm các bạn sẽ phải nộp phạt 100 triệu đồng vì phá vỡ hợp đồng.