Sinh viên kể chuyện 'mầm đất', 'hoá vàng' bằng hình thể

Giới trẻ
Những sinh viên năm cuối Cao đẳng Múa Việt Nam đã trình diễn bài thi môn kỹ thuật biểu diễn múa. Thông qua ngôn ngữ hình thể đã kể nhiều chủ đề từ trao duyên, lên nương, đến hoá vàng, mầm đất.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT