Sinh viên Việt Nam: Bản lĩnh – Sáng tạo

Giới trẻ
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam. Đại hội diễn ra từ ngày 9 đến 11/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội với 693 đại biểu là cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu đại diện cho hội viên, sinh viên trong và ngoài nước tham dự Đại hội.
Xem thêm