Tái hiện pha đi bóng của Quang Hải bằng 105 trang giấy hút mạng xã hội

Giới trẻ
Pha đi bóng và đường chuyền kiến tạo của Quang Hải để đồng đội là Hoàng Đức ghi bàn thắng mới đây đã tái hiện sinh động và độc đáo.
Xem thêm