DMCA.com Protection Status

Thạc sĩ bỏ việc ngân hàng để bán cơm niêu

Giới trẻ
Không có thời gian lo cho gia đình, chị Đặng Thị Thơm, 33 tuổi nghỉ việc ngân hàng để mở quán bán cơm niêu, doanh thu mỗi tháng gần 400 triệu đồng.

VIDEO MỚI NHẤT