Thạc sĩ nông nghiệp bỏ việc làm bánh thạch 3D

Giới trẻ
Chị Trần Thị Phương Nga quận Hoàng Mai từ bỏ công việc với thu nhập gần 20 triệu đồng mỗi tháng để theo đuổi đam mê làm bánh thạch 3D.

VIDEO MỚI NHẤT