Thanh niên làm gạch không nung thu 2,5 tỷ mỗi năm

Giới trẻ
Về quê với hai bàn tay trắng, anh Chiến vay ngân hàng, lập công ty sản xuất gạch không nung trong sự hồ nghi của người thân.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT