Thanh niên tiên tiến và những khoảnh khắc đẹp ở Bến Nhà Rồng lịch sử

Giới trẻ
Bến Nhà Rồng hiện là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, là một chi nhánh nằm trong hệ thống các Bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Nơi đây, ngày 5/6/1911, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước.
Xem thêm