Toàn cảnh lễ báo công và trao huy hiệu ở Bến Nhà Rồng

Giới trẻ
Trong khuôn khổ hoạt động, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và trao tặng huy hiệu tại Bến Nhà Rồng.
Xem thêm