Trào lưu chơi bóng Galaxy của nhiều bạn trẻ Sài Gòn

Giới trẻ
Bóng Galaxy (một loại bóng phát sáng) đang được bán nhiều trên phố đi bộ Nguyễn Huệ; cả người bán và người mua đều không lo ngại nếu bóng nổ.